Login Form

แบบสำรวจหน้า WebSite

ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ สสก.สป.
114034
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
226
1870
110543
5320
7228
114034

Your IP: 3.91.79.74
2019-03-22 13:33
รายการล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลื…

27-02-2562 Hits:51

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัด “ โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาช...

Read more

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั…

03-12-2561 Hits:191

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุ...

Read more

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์…

29-11-2561 Hits:186

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย  รักษารา...

Read more

จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกั…

08-10-2561 Hits:191

          เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา กระ...

Read more

การประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระท…

08-10-2561 Hits:166

          เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา แ...

Read more

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัต…

05-10-2561 Hits:232

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอ...

Read more

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงกา…

05-10-2561 Hits:204

          เมื่อวันที่ 23 - 27 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติก...

Read more

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงกา…

05-10-2561 Hits:120

          เมื่อวันที่17 - 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติกา...

Read more

โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงาน…

04-10-2561 Hits:145

          เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนง...

Read more
More from this category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ / แจ้งทั่วไป

บริการ / Download

  1. อำนวยการ
  2. พระราชดำริและความมั่นคง
  3. ยาเสพติด
  4. อนามัยและคุณธรรม