Login Form

แบบสำรวจหน้า WebSite

ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์ สสก.สป.
077719
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
146
107
75968
5122
15929
77719

Your IP: 54.158.208.189
2018-10-21 15:40
รายการล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกั…

08-10-2561 Hits:30

          เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา กระ...

Read more

การประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระท…

08-10-2561 Hits:27

          เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้จัดการประชุมชี้แจ้ง เรื่อง "ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา แ...

Read more

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัต…

05-10-2561 Hits:61

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอ...

Read more

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงกา…

05-10-2561 Hits:22

          เมื่อวันที่ 23 - 27 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติก...

Read more

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงกา…

05-10-2561 Hits:20

          เมื่อวันที่17 - 21 กันยายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ได้ลงพื้นที่ติดผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติกา...

Read more

โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงาน…

04-10-2561 Hits:27

          เมื่อวันที่ 16-19 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนง...

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลแผ…

07-09-2561 Hits:100

          สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. โดยกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการประ...

Read more

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ…

07-09-2561 Hits:99

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงแ...

Read more

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแนวปฏิบัติ…

07-09-2561 Hits:67

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปร...

Read more
More from this category

ประกาศ / แจ้งทั่วไป

บริการ / Download

  1. อำนวยการ
  2. พระราชดำริและความมั่นคง
  3. ยาเสพติด
  4. อนามัยและคุณธรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

นายโอฬาร  เก่งรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการ
การศึกษา สป.

ปฎิทินข่าวสาร

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4