วันนี้687
เมื่อวานนี้791
สัปดาห์นี้2311
เดือนนี้9623
รวมทั้งหมด185306

Currently are 33 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์     ฐานข้อมูลระบบรายงานผลการดำเนินงาน(ศพส.) สำหรับสถานศึกษา

รายงานแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

รายงานแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ

 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557-2561) 

 แบบฟอร์มตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
 ตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔) 

 

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)


 ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
 ตารางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ข่าวเด่น

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบงานราชการ