วันนี้688
เมื่อวานนี้791
สัปดาห์นี้2312
เดือนนี้9624
รวมทั้งหมด185307

Currently are 32 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์     ฐานข้อมูลระบบรายงานผลการดำเนินงาน(ศพส.) สำหรับสถานศึกษา

การอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ประเมินสถานศึกษาสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

การอบรมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ประเมินสถานศึกษาสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 4 ภาค (Presentation)

การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
ขั้นตอนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
Drugs Situation
RT_little_Japanese_stds
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา_1
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา_2
วิทยากรแกนนำ กระบวนการประเมินผลการดำเนินงาน
วิทยากรแกนนำ ห้องเรียนสีขาว (ปรับใหม่ 29 เมษายน 2559)

เกณฑ์
แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว
แบบประเมินห้องเรียนสีขาว
ตัวอย่างคำสั่งห้องเรียนสีขาว
บันทึกการปฏิบัติงานนักเรียนแกนนำ

แนวปฏิบัติห้องเรียนสีขาว
โครงการห้องเรียนสีขาว
แผนภูมิ
ตัวอย่างคำสั่ง
ใบสมัคร_แบบให้คะแนน
คำรับรองการเข้าร่วม
ตัวอย่างคำสั่งห้องเรียนสีขาว
บันทึกการปฏิบัติงานจากสำนัก
รายงานการปฏิบัติงานฝ่าย
แบบสำรวจวัสดุ
วาระการประชุมกรรมการห้องเรียนสีขาว

ภาพตัวอย่างห้องเรียนสีขาว

ฝัน16

 

การอบรมปฏิบัติการดำเนินงาน To Be Number One ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา

การอบรมปฏิบัติการดำเนินงาน To Be Number One ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 20 -22 มกราคม 2559
ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการบรรยาย

การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
ขั้นตอนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 

 

ทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดรุ่นที่ 3

powerทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดรุ่นที่ 3

Read more...

โครงการอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

โครงการอบรมเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ภายใต้โครงการสายใยรักในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม              
กำหนดการ 
แบบตอบรับ                                        
แผนที่ 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและระบบรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

powerศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและระบบรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในวันที่ ๖ –  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง ขั้นตอน การจัดอบรมครูผู้สอนในวิชาสุขศึกษาพลศึกษาในสถานศึกษา

Read more...

ข่าวเด่น

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบงานราชการ