การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการกำหนดสถานะทางบุคคล ในสถานศึกษาครั้งท่ 2/2562


 

          การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการกำหนดสถานะทางบุคคล ในสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.