พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางพิมพ์วรัชญ์  เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาและบุคลากรในสำนัก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ สสก.สป.