พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางพิมพ์วรัชญ์  เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาและบุคลากรในสำนัก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการและแผนงาน สสก.สป.