ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 2/2561


          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  

 

 

ภาพ : กลุ่มอำนวยการและประสาทราชการ สสก.สป.
ข่าว : กลุ่มงานพระราชดำริและความมั่นคง สสก.สป.