ขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานชาติสิริธร และโครงการพระราชดริในจังหวัดเพชรบุรี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์การเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี ตามไฟล์เอกสารดาว์โหลดด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (เอกสารแนบ 1.pdf)เอกสารแนบ 1.pdf 120 kB20-11-2019 10:5920-11-2019 10:59
Download this file (เอกสารแนบ 2.pdf)เอกสารแนบ 2.pdf 4073 kB20-11-2019 11:0120-11-2019 11:01
Download this file (แจ้งเวียน.pdf)แจ้งเวียน.pdf 102 kB20-11-2019 10:5620-11-2019 10:56
Download this file (แบบตอบรับ.pdf)แบบตอบรับ.pdf 38 kB20-11-2019 10:5720-11-2019 10:57