ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1-9

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 1.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 1.pdf 679 kB06-06-2019 13:4806-06-2019 13:48
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 2.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 2.pdf 226 kB06-06-2019 13:4906-06-2019 13:49
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 3.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 3.pdf 231 kB06-06-2019 13:4906-06-2019 13:49
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 4.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 4.pdf 421 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 5.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 5.pdf 462 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 6.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 6.pdf 587 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 7.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 7.pdf 284 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 8.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 8.pdf 5564 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50
Download this file (ผู้ประเมิน รุ่นที่ 9.pdf)ผู้ประเมิน รุ่นที่ 9.pdf 5620 kB06-06-2019 13:5006-06-2019 13:50