แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปก ทำเล่มแผนฯ ปี 62.pdf)1.ปก ทำเล่มแผนฯ ปี 62.pdf 181 kB09-01-2019 14:5109-01-2019 14:51
Download this file (2.คำนำ ปี 62.pdf)2.คำนำ ปี 62.pdf 61 kB09-01-2019 14:5209-01-2019 14:52
Download this file (3.สารบัญ.pdf)3.สารบัญ.pdf 81 kB09-01-2019 14:5409-01-2019 14:54
Download this file (4.บทนำ ปี 62.pdf)4.บทนำ ปี 62.pdf 277 kB09-01-2019 14:5509-01-2019 14:55
Download this file (5.ภาคผนวก ปี 62.pdf)5.ภาคผนวก ปี 62.pdf 52 kB09-01-2019 14:5609-01-2019 14:56
Download this file (6. แบบแจ้งจัดสรรงบปี62.pdf)6. แบบแจ้งจัดสรรงบปี62.pdf 344 kB09-01-2019 14:5609-01-2019 14:56
Download this file (7. ตารางปฏิทินแผนปฏิบัติราชการปี 62.pdf)7. ตารางปฏิทินแผนปฏิบัติราชการปี 62.pdf 161 kB09-01-2019 15:0609-01-2019 15:06
Download this file (8. ฟอร์มแผนงานพื้นฐาน ปี 62.pdf)8. ฟอร์มแผนงานพื้นฐาน ปี 62.pdf 143 kB09-01-2019 15:0609-01-2019 15:06
Download this file (9. ฟอร์มแผนบูรณาการ  ยาเสพติดปี 62.pdf)9. ฟอร์มแผนบูรณาการ ยาเสพติดปี 62.pdf 161 kB09-01-2019 15:0709-01-2019 15:07

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปก ทำเล่มแผนฯ.pdf)1.ปก ทำเล่มแผนฯ.pdf 238 kB06-06-2018 11:3206-06-2018 11:32
Download this file (10.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานพื้นฐาน+อนุรักษ์พันธุกรรมพืช).pdf)10.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานพื้นฐาน+อนุรักษ์พันธุกรรมพืช).pdf 436 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (11.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2561 (ปรัชญาพอเพียง).pdf)11.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2561 (ปรัชญาพอเพียง).pdf 170 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (2.คำนำ.pdf)2.คำนำ.pdf 59 kB06-06-2018 11:3306-06-2018 11:33
Download this file (3.สารบัญ.pdf)3.สารบัญ.pdf 78 kB06-06-2018 11:3306-06-2018 11:33
Download this file (4.บทนำ.pdf)4.บทนำ.pdf 198 kB06-06-2018 11:3406-06-2018 11:34
Download this file (5.ภาคผนวก.pdf)5.ภาคผนวก.pdf 51 kB06-06-2018 11:3406-06-2018 11:34
Download this file (6.งบประมาณปี 2561.jpg)6.งบประมาณปี 2561.jpg 166 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (7.ปฏิทินทำงาน สสก. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)7.ปฏิทินทำงาน สสก. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf 78 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (8.แบบฟอร์มแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต).xls)8.แบบฟอร์มแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต).xls 58 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (9. แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการ.pdf)9. แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการ.pdf 91 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปก ทำเล่มแผนปี 2560.pdf)1.ปก ทำเล่มแผนปี 2560.pdf 237 kB18-06-2018 10:3018-06-2018 10:30
Download this file (2.คำนำแผน ปี 2560.pdf)2.คำนำแผน ปี 2560.pdf 59 kB18-06-2018 10:3118-06-2018 10:31
Download this file (3.สารบัญแผนปี 2560.pdf)3.สารบัญแผนปี 2560.pdf 79 kB18-06-2018 10:3118-06-2018 10:31
Download this file (4.ทำเล่มแผนปี 2560.pdf)4.ทำเล่มแผนปี 2560.pdf 185 kB18-06-2018 10:3118-06-2018 10:31
Download this file (5.ตารางปฏิทินแผนปี 2560 นาง.pdf)5.ตารางปฏิทินแผนปี 2560 นาง.pdf 78 kB18-06-2018 10:3218-06-2018 10:32
Download this file (6.ภาคผนวก ปี 2560.pdf)6.ภาคผนวก ปี 2560.pdf 49 kB18-06-2018 10:3218-06-2018 10:32