แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.ปก ทำเล่มแผนฯ.pdf)1.ปก ทำเล่มแผนฯ.pdf 238 kB06-06-2018 11:3206-06-2018 11:32
Download this file (10.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานพื้นฐาน+อนุรักษ์พันธุกรรมพืช).pdf)10.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานพื้นฐาน+อนุรักษ์พันธุกรรมพืช).pdf 436 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (11.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2561 (ปรัชญาพอเพียง).pdf)11.แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปี 2561 (ปรัชญาพอเพียง).pdf 170 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (2.คำนำ.pdf)2.คำนำ.pdf 59 kB06-06-2018 11:3306-06-2018 11:33
Download this file (3.สารบัญ.pdf)3.สารบัญ.pdf 78 kB06-06-2018 11:3306-06-2018 11:33
Download this file (4.บทนำ.pdf)4.บทนำ.pdf 198 kB06-06-2018 11:3406-06-2018 11:34
Download this file (5.ภาคผนวก.pdf)5.ภาคผนวก.pdf 51 kB06-06-2018 11:3406-06-2018 11:34
Download this file (6.งบประมาณปี 2561.jpg)6.งบประมาณปี 2561.jpg 166 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (7.ปฏิทินทำงาน สสก. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)7.ปฏิทินทำงาน สสก. ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf 78 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (8.แบบฟอร์มแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต).xls)8.แบบฟอร์มแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต).xls 58 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35
Download this file (9. แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการ.pdf)9. แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการ.pdf 91 kB06-06-2018 11:3506-06-2018 11:35