รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ปกรายงานผลรอบ 12 เดือน ปี 2561.pdf)ปกรายงานผลรอบ 12 เดือน ปี 2561.pdf 142 kB16-10-2018 11:1616-10-2018 11:16
Download this file (รายงานผลตัวชี้วัดระดับสำนัก รอบ 12 เดือน ปี 2.pdf)รายงานผลตัวชี้วัดระดับสำนัก รอบ 12 เดือน ปี 2.pdf 618 kB16-10-2018 11:1616-10-2018 11:16