โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          โครงการประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 16 – 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด สพป 183 เขต สพม 42 เขต เข้าร่วมการประชุม