สื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น

QR Code สื่อความรู้ต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือ
สามารถดาว์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

เอกสารการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2_ขั้นตอนการประเมิน ศรร_ศธภ_พค62_final.pdf)2_ขั้นตอนการประเมิน ศรร_ศธภ_พค62_final.pdf 694 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน ศรร..pdf)ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน ศรร..pdf 74 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf)ประกาศแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 10 ต.ค..pdf 118 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (รายการเอกสารขับเคลื่อน ศรร..pdf)รายการเอกสารขับเคลื่อน ศรร..pdf 62 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (ศรร.01.pdf)ศรร.01.pdf 100 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (ศรร.02.pdf)ศรร.02.pdf 121 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58
Download this file (ศรร.03.pdf)ศรร.03.pdf 158 kB04-06-2019 14:5904-06-2019 14:59
Download this file (ศรร.04.pdf)ศรร.04.pdf 97 kB04-06-2019 14:5904-06-2019 14:59
Download this file (เกณฑ์การประเมิน ศรร..pdf)เกณฑ์การประเมิน ศรร..pdf 179 kB04-06-2019 14:5804-06-2019 14:58

เอกสารการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1_ขั้นตอนประเมิน สถพ_ศธจ_พค62_final.pdf)1_ขั้นตอนประเมิน สถพ_ศธจ_พค62_final.pdf 484 kB04-06-2019 15:0004-06-2019 15:00
Download this file (คู่มือประเมิน สถพ..pdf)คู่มือประเมิน สถพ..pdf 2767 kB04-06-2019 15:0004-06-2019 15:00
Download this file (รายการเอกสารขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง.pdf)รายการเอกสารขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง.pdf 62 kB04-06-2019 15:0104-06-2019 15:01
Download this file (แบบ สถพ.01.pdf)แบบ สถพ.01.pdf 208 kB04-06-2019 15:0004-06-2019 15:00
Download this file (แบบ สถพ.02.pdf)แบบ สถพ.02.pdf 132 kB04-06-2019 15:0104-06-2019 15:01
Download this file (แบบ สถพ.03.pdf)แบบ สถพ.03.pdf 248 kB04-06-2019 15:0104-06-2019 15:01
Download this file (แบบ สถพ.04.pdf)แบบ สถพ.04.pdf 123 kB04-06-2019 15:0104-06-2019 15:01