แผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจ